Probas libres para obtención de títulos de formación profesional

Proxecto de orde pola que se regulan as probas libres para a obtención dos títulos de FP da LOE.

Esta orde terá por obxecto regular as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, e establecer, con carácter ordinario, en centros públicos, a realización dunha convocatoria anual dos ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Con carácter xeral, o prazo de presentación de solicitudes será durante os derradeiros dez días hábiles do mes de abril.

- Máis información.

Oferta de prazas:

Etiquetas: