Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2021-2022. Prazas liberadas

Pódese consultar a dispoñibilidade de prazas vacantes durante o período de matrícula na seguinte listaxe:

O período de matrícula en prazas liberadas é desde as 9:00 horas do 20 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2022. A matrícula realizarase por estrita orde de chegada ao centro de matrícula.

Etiquetas: