Probas Libres para obtención títulos FP (LOE). Convocatoria 2013. Corrección de erros

Publicada a Corrección de erros da Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

- Ver Corrección de erros.

- Máis información sobre a convocatoria.

Etiquetas: