Probas de acceso de grao medio. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2016

Publicadas as instrucións e a asignación centro-sede para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2016.

- Máis información sobre a convocatoria

Etiquetas: