Probas de acceso a ciclos formativos. Convocatoria 2017

Publicado o borrador da Orde pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017. 

Ten máis información sobre as probas de acceso e detallada por grao en:

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

- Calendario das probas de acceso

Etiquetas: