Premios extraordinarios de FP de grao superior do curso 2019/20. Composición do xurado

Publicada a Resolución do 21 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2019/20.

Etiquetas: