Orde do 8 de xaneiro de 2018. Certificación persoal na manipulación de gases fluorados

Publicada a Orde 8 de xaneiro de 2018, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se establece o procedemento de expedición de certificados das persoas que manipulen os gases fluorados e os equipamentos baseados neles.