Resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2019-2020

Xúntase a Resolución do 13 de maio de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2019-2020.

A partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e ata o 21 de xuño de 2019, os centros educativos poderán solicitar a súa participación.

Etiquetas: