Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Convocatoria 2015. Cualificacións definitivas

Publicada a listaxe definitiva das cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.

Listaxe definitiva
A partir do día 1 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2014-2015).

Etiquetas: