Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxes provisonais de inscrición e exencións

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Período de reclamación: do día 6 ao 8 de maio, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Etiquetas: