Resolución de avaliación de estadías formativas 2014

Publicada a Resolución de avaliación da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2014 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

- Ver resolución