Formación Profesional Dual. Listaxe de persoas admitidas e en espera a proxectos de FP Dual

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e en espera, por centro escollido en primeira opción, aos proxectos experimentais de formación profesional dual de grao medio e grao superior.

As persoas admitidas nos ciclos de FP Dual do deberán acudir ao centro para matricularse os días 15 ou 16 de xullo, en horario de oficina. De non formalizar a matrícula nestas datas, esas prazas serán ocupadas polas persoas en espera.

As persoas solicitantes que non figuran na listaxe de persoas admitidas ou na listaxe de persoas en espera están en situación de non seleccionadas.

- Máis información

Etiquetas: