Formación Profesional Dual. Listaxe provisional de solicitudes de FP dual

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes de admisión, por centro escollido en primeira opción, aos proxectos experimentais de formación profesional dual de grao medio e grao superior.

- Máis información

Etiquetas: