Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Cualificacións provisionais

Publicación da listaxe das cualificacións provisorias das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio.

Listaxe provisoria
Poderanse presentar reclamacións contra a cualificación provisoria desde o día 16 ao 18 de xuño, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.
- Modelo de reclamación

Etiquetas: