Convenio con Bosch Security Systems, SAU para a implantación dun sistema de FP dual

Asinado o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Bosch Security Systems, SAU para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

- Convenio

- Relación de convenios en vigor no ámbito da formación profesional

Etiquetas: