Convenio de colaboración con Lonza Biologics Porriño, S.L.

Asinado o Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Lonza Biologics Porriño, S.L. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional, especialmente nas da familia Química.

- Convenio de colaboración

- Convenios en vigor no ámbito da formación profesional

Etiquetas: