Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais

Publicada a listaxe provisional de cualificacións así como os exames e solucións da convocatoria extraordinaria de carnés e habilitacións profesionais.

- Listaxe provisional
Acceso aos exames da convocatoria
Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 14 de decembro de 2013.
Modelo de reclamación contra as cualificacións

 - Máis información