FP Dual. Proxecto de orde

Proxecto de orde pola que se autorizan proxectos experimentais de FP Dual

Co fin de dar cumprimento á Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia ábrese o trámite de audiencia e información pública do Proxecto de orde pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

  • Estado de tramitación: fase intermedia. Apertura do trámite de audiencia e información pública
  • Prazo para presentar proposicións e suxestións: 7 días hábiles
  • Data de inicio do prazo: 17 de xullo de 2013
  • Data de remate do prazo: 24 de xullo de 2014
  • Dirección do correo electrónico á que deben dirixirse: sfp@edu.xunta.es

- Proxecto de orde pola que se autorizan proxectos experimentais de FP Dual para o curso 2013-2014

Etiquetas: