Nota informativa. Listaxe definitiva de solicitantes de ciclos formativos na convocatoria ordinaria.

A listaxe definitiva de solicitudes de admisión a ciclos formativos de formación profesional será publicada a partir das 14.00 horas do día 15 de xullo no portal educativo da Formación Profesional www.edu.xunta.es/fp e nos taboleiros de anuncios dos centros educativos con oferta pública de prazas.