Comisión coordinadora. Maiores de 25 anos

Resolución da comisión coordinadora do procedemento de acreditación de competencias. Persoas maiores de 25 anos que non poden xustificar a súa experiencia laboral ou formativa.

- Ver resolución