Publicación de materiais de apoio para as ensinanzas de formación profesional

O repositorio de recursos para as ensinanzas de formación profesional de ciclos formativos LOE incrementouse con 25 novos materiais de apoio para os módulos profesionais. Trátase de 25 actividades en formato editable e do correspondente deseño da unidade didáctica onde están contextualizadas ditas actividades. 

Os materiais proceden do traballo elaborado polo profesorado participante nas licenzas de formación concedidas no terceiro trimestre do curso 2012/13 (Orde do 27 de xuño de 2012- DOG 06/07/2012):

  • 5 actividades para o módulo MP0046Preelaboración e conservación de alimentos, do ciclo medio de Cociña e gastronomía. Autoría: Ricardo Fernández Guerra.
  • 10 actividades para o módulo de Empresa e iniciativa emprendedora . Autoría: Raúl Fuentes Oñoro. [Nota: As actividades están vinculadas ao módulo MP0460. EIE do ciclo formativo de grao medio de Electromecánica de vehículos automóbiles].
  • 10 actividades para o módulo MP0376Implantación de aplicacións web do ciclo superior de Administración de sistemas informáticos e redes. Autoría: Víctor Alfredo Pascual Vázquez.

O acceso a dito repositorio de recursos atópase na ligazón www.edu.xunta.es/programacions, xunto ás opcións de elaboración e seguimento de programacións.

Estes recursos  teñen licenza Creative Commons BY-NC-SA (recoñecemento - non comercial - compartir igual). Para obter información máis detallada deste tipo de licenza visitar a ligazón: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es

Etiquetas: