Probas de acceso a ciclos de grao medio. Listaxe provisional de cualificacións

Listaxe das cualificacións provisorias das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio.

- Listaxe provisoria
Poderanse presentar reclamacións contra a cualificación provisoria desde o día 6 ao 10 de xuño, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.
Nota. Para a elaboración da listaxe provisional de cualificacións, o tribunal único tivo en conta e resolveu a posibilidade de confusión dos participantes ao cubrir as columnas correspondentes ás materias de lingua galega e lingua castelá na folla de respostas, debido a que tiñan unha ordenación distinta a establecida nos cuestionarios de exame.

- Máis información

- Resto de listaxes da convocatoria

Etiquetas: