Prazas vacantes en probas libres. Convocatoria 2013

Publicadas as prazas vacantes de probas libres.

As persoas interesadas, que cumpran os requisitos de acceso indicados na Orde do 5 de abril de 2013, poderán matricularse en calquera dos módulos dos ciclos con prazas vacantes. O período de matrícula é do 27 ao 31 de maio ás 13:00 horas. A matrícula realizarase por estricta orde de chegada.

Nas seguintes listaxes de prazas vacantes pódese consultar a situación do día 27 de maio ás 8:00 horas, polo que posteriormente débese consultar a dispoñibilidade de prazas no centro correspondente.

Clasificadas por centro educativo.
Clasificadas por ciclo formativo.

- Máis información

Etiquetas: