Proxectos de formación. Resolución definitiva 1ª fase

Publicación da resolución definitiva de selección dos Proxectos de Formación para o profesorado de Formación Profesional, na súa primeira fase de selección.

- Resolución definitiva. Primeira fase de selección