Proxectos de Formación para profesorado 2012-2013

Bases da convocatoria dos proxectos de formación para o curso 2012-2013.
Pódese consultar as persoas destinatarias,  a duración, a documentación a presentar, o lugar e o prazo de presentación de solicitudes, e máis información de interese.

 - Convocatoria proxectos de formación

Modelos de documentación relacionados cos proxectos de formación  
 
Anexo I: Inscrición e proxecto.

Anexo II: Memoria final.