Lugar e datas de celebración das competicións Galiciaskills 2012

Lugar e datas de celebración das competicións Galiciaskills 2012.

 

DATAS CELEBRACIÓN DAS COMPETICIÓNS DO CAMPIONATO GALEGO DA FORMACIÓN PROFESIONAL, GALICIASKILLS 2012

Skill

Sede da competición

Datas

12 Sollado e azulexado

CIFP Porta da Auga

Ribadeo (Lugo)

9 outubro

19 Control industrial

IES Urbano Lugrís

A Coruña

15 outubro

06 Torneado

07 Fresado

IES Politécnico de Vigo

Vigo (Pontevedra)

 

16 outubro

30 Coidados de beleza

IES de Teis

Vigo (Pontevedra)

17 Deseño de páxinas web

IES Muralla Romana

Lugo

17 outubro

13 Reparación de carrozarías de vehículos

33 Tecnoloxía do automóbil

36 Pintura do automóbil

CIFP Ferrolterra

Ferrol (A Coruña)

 

 

18 outubro

40 Deseño gráfico

IES Leixa

Ferrol (A Coruña)

37 Xardinaría paisaxística

CIPF A Granxa

Ponteareas (Pontevedra)

19 outubro

29 Peiteado

CIFP Someso

A Coruña

23 outubro

39 TI PC soporte de rede

IES San Clemente

Santiago de Compostela (A Coruña)

 

24 outubro

16 Electrónica

CIFP Politécnico de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela (A Coruña)

24 Ebanistaría

25 Carpintaría

CIFP A Xunqueira

Pontevedra

 

25 outubro

35 Servizo de restaurante e bar

32 Pastelaría

CIFP Compostela

Santiago de Compostela (A Coruña)

 

26 outubro

34 Cociña

31 Tecnoloxía da moda

CIFP Paseo das Pontes

A Coruña

 

29 outubro

 
 

Etiquetas: