Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Publicación das listaxes provisionais das cualificacións obtidas na repetición das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

-Ver listaxe

  

Etiquetas: