Probas de acceso de grao superior

O tribunal único das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior convoca para a realización dunha nova proba as persoas que figuran sen cualificar na listaxe definitiva de cualificacións publicada.

- Acceso ao documento

Etiquetas: