Probas de acceso de grao superior. Resolución de exencións. Listaxe definitiva.

Resolución de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxe definitiva.

Ver documento
  

Etiquetas: