Acreditación de competencias. Convocatoria 2012

Orde do 29 de decembro de 2011 pola que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profe­sionais.

 - Ver convocatoria
 - Máis información da convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais


Importante

  •  A solicitude de participación no procedemento faráse empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacionEsta aplicación está activa a partir do 16 de xaneiro de 2012.
     
  • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento.
     
  • prazo de presentación de solicitudes será desde o 16 de xaneiro de 2012 ao 15 de febreiro de 2012. 

 

Familia profesional

Ciclo formativo

Número de unidades competencia

Total plazas

Administración e xestión

Xestión administrativa

7

280

Electricidade e electrónica

Instalacións de telecomunicacións

6

240

 

Instalacións eléctricas e automáticas

8

800

Enerxía e auga

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

5

375

Fabricación mecánica

Soldadura e caldeiraría

7

700

Hostalaría e turismo

Cocina e gastronomía

10

1000

 

Servizos en restauración

10

1000

 

Xestión de aloxamentos turísticos

4

100

Industrias alimentarias

Aceites de oliva e viños

5

125

Madeira, moble e cortiza

Carpintaría e moble

3

120

Química

Laboratorio de análise e de control de calidade

4

160

Sanidade

Emerxencias sanitarias

8

1600

 

Farmacia e parafarmacia

6

1440

Servizos socioculturais e á comunidade

Educación infantil

7

875

Téxtil, confección e pel

Confección e moda

3

120

Transporte e mantemento de vehículos

Electromecánica de vehículos automóbiles

7

620