Orde de desenvolvemento, avaliación e acreditación

Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
Máis información

Etiquetas: