Curso biotecnoloxía

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en convenio co Ministerio de Educación está a organizar un curso de Biotecnoloxía que se celebrará no CIFP Politéncico de Santiago do 18 ao 22 de xullo. Esta actividade está destinada ao profesorado das familias profesionais de Agraria, Industrias Alimentarias, Química e Sanidade de todo o estado.

Documentación relacionada
[file] programa_actividade_biotecnoloxia.pdf
Etiquetas: