Borrador da orde pola que se regula a avaliación e acreditación académica

Borrador da orde de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Documentación relacionada
[file] borrador_orde_2011_desenvolvemento_avaliacion_acreditacion_alumnado_fp.pdf