Listaxes definitivas de persoas admitidas/excluidas

Nas seguintes ligazóns pódese consultar as listaxes definitivas de persoas admitidas/excluidas en cada unidade de competencia no marco do proceso de acreditación de competencias.

 

CENTRO COMISIÓNS DE AVALIACIÓN PDF
CIFP Politécnico de Santiago Soldadura
Instalacións eléctricas e automáticas
CIFP Compostela Servizos de restauración
Educación infantil
CIFP Carlos Oroza Cociña e gastronomia
CIFP de Fene Emerxencias sanitarias
CIFP Valentín Paz Andrade Carrozaria
CIFP Ánxel Casal-Montealto Emerxencias sanitarias
Farmacia e parafarmacia
Educación infantil

 

Recursos
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación de acordo co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992 do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

 

Inicio da fase de asesoramento
En cada un dos documentos figura a data e o lugar onde terá lugar a primeira reunión de asesoramento para os candidatos admitidos.