Sedes do proceso de acreditación de competencias

O desenvolvemento do proceso terá lugar nos centros integrados de formación profesional (CIFP) 

 

Familia Profesional: Fabricación mecanica
Unidades de competencias asociadas ao ciclo CM Soldadura e caldeiraría segundo o anexo I.

 

Familia Profesional: Electricidade e electrónica
Unidades de competencias asociadas ao ciclo CM Instalacións eléctricas e automáticas segundo o anexo I.

 

 

Familia Profesional: Hostalaría e turismo
Unidades de competencias asociadas ao ciclo CM Servizos de restauración segundo o anexo I.

Unidades de competencias asociadas ao ciclo CM Cociña e gastronomía segundo o anexo I.

 

Familia Profesional: Mantemento de vehículos autopropulsados
Unidades de competencias asociadas ao ciclo CM Carrozaría segundo o anexo I.

 

Familia Profesional: Sanidade
Unidades de competencias asociadas ao ciclo CM Emerxencias sanitarias segundo o anexo I.

Unidades de competencias asociadas ao ciclo CM Farmacia e parafarmacia segundo o anexo I.

Unidad de competencia UC0069_1: manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación materia.

  • CIFP Fene

 

Familia Profesional: Servizos socioculturais e á comunidade
Unidades de competencias asociadas ao ciclo CS Educación infantil segundo o anexo I.