Xornadas técnicas sobre a metodoloxía de comunicación de proxectos de empresa

Os pasados días 9 e 10 de maio celebráronse no CIFP Politécnico de Santiago as xornadas de formación sobre o desenvolvemento de metodoloxía para comunicación efectiva de proxectos de empresa e a súa materialización.

Documentación relacionada
[file] presentacion_xornadas_comunicacion_empresa.pdf
Etiquetas: