Publicación das cualificacións provisionais

No seguinte documento pódese consultar a listaxe de cualificacións provisionais das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe no seu centro de inscrición os días 17, 20 e 21 de xuño de 2011.

Etiquetas: