Convocatoria extraordinaria, publicación das cualificacións definitivas

No seguinte documento pódese consultar a listaxe de cualificacións definitivas das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. A partir do 8 de xuño poderán recoller o certificado no centro de realización da proba.