Publicación das cualificacións definitivas

Nos seguintes documentos pódense consultar a listaxe de cualificacións definitivas das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior, así como os centros emisores de certificados.