Admisión: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2015

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada, na 1ª adxudicación extraordinaria, así como as listaxes de espera aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

 

Réxime ordinario

O prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue dende o mércores 2 de setembro ata as 13:00 horas do venres 4 de setembro de 2015. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer na listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional.

  • Listaxes de persoas admitidas

- Listaxe de persoas admitidas nos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de persoas admitidas nos ciclos formativos de grao superior

  • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

 
Réxime para as persoas adultas

O prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue dende o mércores 2 de setembro ata ás 13:00 horas do venres 4 de setembro de 2015. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para as persoas con praza adxudicada na modalidade a distancia, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" da sección "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

- Listaxe nos módulos de grao medio
- Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

- Listaxe nos módulos de grao medio
- Listaxe nos módulos de grao superior

Etiquetas: