Listaxe definitiva de cualificacións de carnés e habilitacións profesionais segunda convocatoria 2023

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas da segunda convocatoria 2023  para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes desde a súa publicación.