Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de FP do sistema educativo no curso 2022-2023

Publicada no DOG a Resolución do 22 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022/23.