Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2021-2022

Publicada a Resolución do 18 de xuño, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021-2022.

Etiquetas: