Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2020-2021

Publicada a Resolución do 4 de agosto, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21.