Instruccións e prazos para a admisión a ciclos formativos para o curso 2013-2014

Borrador da Resolución

Borrador da Resolución do __ de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2013-2014.

- Ver borrador

Etiquetas: