Premios a proxectos de innovación na FP Convocatoria 2018

 

A continuación lístanse os proxectos premiados nesta convocatoria agrupados por modalidade. Premendo en cada ligazón accederá á ficha do proxecto para ver a súa descrición, centros e entidades participantes e acceder á memoria do proxecto e materiais xerados.

Proxectos premiados na modalidade B

Museo didáctico dos alimentos
Obradoiro creativo de novas tecnoloxías de deseño e de fabricación: MakerSpace Nemet
Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables
Prototipo de sistema Dish Stirling para a conversión de enerxía solar en enerxía eléctrica
Creación dun robot educativo. Hospital de robots
Adestrador de sensores-actuadores no automóbil
Maqueta didáctica de prácticas para o estudo dos sistemas TT, TN e IT
Construción dunha maqueta de nave industrial mediante impresión 3D
Experimentar e aprender
Elaboración dunha maqueta didáctica dun campaneiro con control en liña
Contextualización á realidade socioeconómica dos contidos de ciclos das familias profesionais de Química e Sanidade: unha aproximación experimental
Deseño, instalación e monitoraxe de parámetros dunha instalación fotovoltaica para autoconsumo, e o seu posterior estudo de viabilidade
Aplicación didáctica intelixente para o control do consumo eléctrico, conectando coa industria 4.0
Deseño e montaxe de prototipo de frigorífico domótico mediante software e hardware libre
Deseño de prototipo imprimible en 3D dun sistema IP de megafonía e control de accesos baseado en Raspberry Pi
Ferramenta multiusos para operacións auxiliares de soldadura
Campaña de promoción do comercio local en colaboración co centro comercial aberto de Ourense
Sinatura electrónica: facturas, contratos, emisión, recepción e verificación electrónica. Dixitalización con validez xurídica de documentos