III Encontro Galego de Ciberseguridade 2023

Os vindeiros días 2 e 3 de novembro terá lugar o III Encontro galego sobre Ciberseguridade no Edificio Fontán da Cidade da Cultura de Galicia, no que profesorado dos cursos de especialización en Ciberseguridade dos centros CIFP Politécnico de Santiago, CIFP Rodolfo Ucha e IES San Clemente impartirá os seguintes obradoiros técnicos:

O profesorado e o alumnado interesado poderá asistir, logo da súa previa inscrición, nas actividades do seu interese.

Por ultimo, un ano máis, non podemos deixar de salientar a presenza cada vez máis destacada de profesorado dos CE de ciberseguridade da FP de Galicia nas actividades deste encontro, que reúne as figuras máis relevantes do campo da ciberseguridade a nivel nacional.