Gañadores en GaliciaSkills 2014

Gañadores nas distintas competicións do Galiciaskills 2014: alumnado, profesorado titor e centro educativo.

10 Soldadura

 • Ouro: Ignacio Bárbara Pena, do CIFP Someso.
  Titor: Víctor M. Varela Mariño.
 • Prata: Javier Paz Santamaría, do IES Marco de Camballón.
  Titor: José Manuel Ares Sánchez.

13 Reparación de carrozarías de vehículos

 • Ouro: Edgar Veres Couto, do IES As Mariñas.
  Titor: Francisco Cal Ansede.
 • Prata: Angel Balado Tarrio, do CIFP Politécnico Santiago.
  Titor: Fernando Suárez Sandomingo.

19 Control industrial

 • Ouro: Miguel García López, do I.E.S Fermín Bouza Brey.
  Titora: Mª Elena Ferreira Lence.
 • Prata: Alvaro Parga González, do IES Urbano Lugrís.
  Titor: José Luis Mariño Ruibal.

24 Ebanistaría

 • Ouro: Juan Pablo Bellón Villar, do IES Ortigueira.
  Titor: Luis Manuel Beceiro Rodríguez.
 • Prata: Bruno Cortés Vidal, do CIFP A Xunqueira.
  Titor: Isidoro Dios Rodiño.

25 Carpintaría

 • Ouro: Lidia Doce Ríos, do IES Ortigueira.
  Titor: Luis Manuel Beceiro Rodríguez.
 • Prata: Ramón Moreira Temprana, do CIFP Politécnico Santiago.
  Titor: Juan Carlos Pascual Quián.

29 Peiteado

 • Ouro: Andrea Rodríguez Díez, do IES Teis.
  Titora: Mercedes Pose Recarey.
 • Prata: Tatiana Sequeiros Souto, do IES Frei Martín Sarmiento.
  Titora: Esperanza Montans García.

31 Tecnoloxía da moda

 • Ouro: Eva María Mantiñán Cadaveira, do CIFP Paseo das Pontes.
  Titora: Mª José Ramallal Mosquera.
 • Prata: Sara Muiños Calvo, do CIFP Manuel Antonio.
  Titora: Mª Soledad Seoane Sobrino.

32 Pastelaría

 • Ouro: Francisco Jesús García Piñeiro, do CIFP Compostela.
  Titor: Julio Rodríguez Bustelo.
 • Prata: Victoria Suárez Bello, do CIFP Carlos Oroza.
  Titor: Jorge Sánchez Verdeal.

33 Tecnoloxía do automóbil

 • Ouro: Adrián Rico Casal, do IES Mariñas .
  Titor: Manuel Fuentes Rebón.
 • Prata: Cristian Álvarez Liste, do CIFP Politécnico Santiago.
  Titor: Manuel Pedreira Ferreño.

34 Cociña

 • Ouro: Victor José Reza Sánchez, do IES de Vilamarín.
  Titora: Mónica Cernadas Carrera.
 • Prata: Nuria Limeres Trigo, do CIFP Carlos Oroza.
  Titor: Jorge Sánchez Verdeal.

35 Servizo de restaurante e bar

 • Ouro: Gabriel Vilar Longarela, do CIFP Compostela.
  Titor: Manuel López Brea.
 • Prata: Ana Rodríguez Basteiro, do CIFP Carlos Oroza.
  Titor: José Manuel Rey Castro.

36 Pintura de vehículos

 • Ouro: Pablo Lata Mosquera , do CIFP Ferrolterra.
  Titor: José Manuel Pérez Lodeiro.
 • Prata: Santiago Vidal Filgueira, do IES As Mariñas.
  Titor: José Manuel Pico Rodriguez.

39 Administración de sistemas en rede

 • Ouro: Alejandro Miño Pico, do CIFP Rodolfo Ucha Pirñeiro.
  Titor: Victor Manuel Martínez Taboada.
 • Prata: David Prieto López, do IES A Pinguela.
  Titor: Javier Rodríguez Lorenzo.

40 Deseño gráfico

 • Ouro: David Barreira Vázquez, do IES Leixa.
  Titor: José Antonio López Suárez.
 • Prata: Natalia Codesido rey, do IES Leixa.
  Titor: José Antonio López Suárez.
Etiquetas: