GaliciaSkills 2018. Competicións

Fontanaría e calefacción

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centros e alumnado participante:
CIFP As Mercedes, Miguel Carballal Vizcaino
CIFP Coroso, Carlos Gaciño Carnota
CIFP Valentín Paz Andrade, Christian Alonso Leirós
IES Universidade Laboral, Pablo Calvo Pérez
Descrición da competición:

A proba consta de dúas partes: a primeira consiste na montaxe dun moble de baño que quede totalmente operativo, con auga fría e quente, sumidoiro e iluminación; a segunda parte consiste na montaxe dun radiador e un fancoil, tamén totalmente operativos, cedendo ambos os elementos calor no pavillón.

A auga quente e a calefacción virán dun dos sistemas máis eficientes a día de hoxe e operativo no pavillón: sistema centralizado de bomba de calor aire-auga.

Xurado:
Presidente/a:
Alfonso González Docasar

Vogais:
Leticia Conde Castro
Eduardo Lamas Herrero
Sonia Arias Rivas
Fernando Rodríguez Pequeño
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: