FP Dual. Ampliación do prazo de presentación de solicitudes.

Establécese un novo prazo de presentación de solicitudes, período extraordinario, do 14 de xullo ata o vindeiro día 31 de xullo ás 13.00 horas, para os ciclos formativos e centros que se relacionan:

   Concello     
Centro educativo                
Código ciclo    
Ciclo formativo
Lugo CIFP Politécnico de Lugo

MEOC01

Construcción

Ourense

IES Universidade Laboral

MTMV01

Carrozaría

Pontevedra

CIFP Carlos Oroza SHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
Santiago

CIFP Compostela

SHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

 Vigo

CIFP Manuel Antonio

MTCP01

Confección e moda

Etiquetas: